Week van de toegankelijkheid: Doen wat je zelf wilt

Vanaf 7 tot en met 11 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. En dit jaar staat deze week in het teken van: Doen wat je zelf wilt! Wat voor mensen zonder beperking vaak vanzelfsprekend is – gewoon lekker even een dagje pretpark, een museumbezoek of naar een concert – vraagt van iemand met een beperking wat meer organisatie, energie en soms ook frustratie.

‘Die vragen krijgen we normaal niet’

Nee, ik maak vast geen vrienden bij UWV, WMO-uitvoerder of gemeente met al mijn ingewikkelde vragen. Ook nu weer met mijn gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Waar ik overigens heel blij mee ben, maar ik wil gewoon weten hoe alles precies zit.

Mijn woonbehoeften in kaart gebracht

Inmiddels wonen we al vijftien jaar met veel plezier in ons huis, maar in die jaren zijn onze woonbehoeften toch wel veranderd. We hoeven geen rekening meer te houden met kinderwagens of kruipende kinderen, maar wel met mijn steeds meer beperkte mobiliteit. En zo is er weer een lijstje ontstaan van punten die ik graag veranderd zie aan ons huis!

5x waarom wijn drinken anders is in een rolstoel

Nee, ik ben echt niet meer zo’n enorme zuipschuit. En dat heeft vast meer met mijn leeftijd te maken dan met die rolstoel waar ik in zit. Maar zo nu en dan vallen me toch weer wat dingetjes op die anders gaan als je in een rolstoel zit. Want je hebt er wel een paar extra skills voor nodig om tijdens het uitgaan van een wijntje te kunnen genieten.

Systeemdenken om de examinering efficiënter te laten verlopen

Net als vorig schooljaar ben ik gaan kijken hoe ik de examinering in ons team efficiënter zou kunnen laten verlopen. Door het stappenplan bij systeemdenken te doorlopen, hoop ik uiteindelijk een oplossing te kunnen vinden om de dieper liggende problemen aan te pakken. In dit artikel laat ik zien hoe ik deze stappen tot nu toe heb ingevuld.

Self-care en self-management, tips en uitdagingen

Self-care en self-management. Wat betekenen die twee eigenlijk en wat kun je ermee? Alhoewel het begrippen zijn die vooral in de zorg gebruikt worden, zijn ze ook zeker nuttig voor iedereen daarbuiten. Een beetje zorgzaamheid naar jezelf en controle over wat er om je heen gebeurt, kan iedereen weleens gebruiken.

Hoe zorg ik ervoor dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen over hun examens?

Voor de bijscholing dit schooljaar mochten we voor een deel zelf bedenken wat we wilden leren en hoe. Om meteen wat dieper in mijn taak als examenleider te duiken, koos ik ervoor om het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfregulering van studenten te verbeteren, zodat de examinering efficiënter verloopt.
Daarbij dook ik in wat boeken, gebruikte ik verschillende digitools in een lesopzet en ging ik als examenleider bij de klassen langs om studenten op een andere manier met de examens aan de slag te laten gaan.

Waarom overkomt mij dit nou altijd?

Ben jij een optimist of een pessimist? Uitgaand van het boek ‘Klaar voor de 21e eeuw’ is dit het vierde artikel over zelfredzaamheid, waar ingegaan wordt op positief verklarend gedrag. Naast een uitleg over verklarend gedrag, komt de ABCDE-denkstrategie kort aan bod.

Doelgericht werken door een positief toekomstbeeld

Sommige onderwerpen die in mijn lessen aan bod komen, zijn de moeite waard om ook buiten de klas te delen. Met de klas waar ik studieloopbaanbegeleider van ben, hebben we een aantal 21e eeuwse vaardigheden uitgekozen om mee aan de slag te gaan. Bovenaan stond zelfregulering of zelfredzaamheid: controle hebben over je leven. In dit artikel komt aan bod hoe een positief toekomstbeeld daaraan kan bijdragen.