Systeemdenken om de examinering efficiënter te laten verlopen

Net als vorig schooljaar ben ik gaan kijken hoe ik de examinering in ons team efficiënter zou kunnen laten verlopen. Door het stappenplan bij systeemdenken te doorlopen, hoop ik uiteindelijk een oplossing te kunnen vinden om de dieper liggende problemen aan te pakken. In dit artikel laat ik zien hoe ik deze stappen tot nu toe heb ingevuld.